INSCHRIJFFORMULIER LRZ 2021   

   


  Ik verklaar op de hoogte te zijn dat LRZ mijn
persoonlijke gegevens en reservatiegegevens
verwerkt en bewaart.
Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de
organisatie van onze activiteiten en om je op de
hoogte te houden en te informeren over onze
activiteiten.

Ik verklaar kennis genomen te hebben van
en ga akkoord met het zwemreglement.

Zwemmen in open water houdt ook enkele risico's in.
Zo kan je niet even de boord vasthouden
of de voeten op de grond zetten
indien je onwel wordt. Ga dus niet
zwemmen als je gezondheidsklachten
hebt.
Ik verklaar medisch geschikt te zijn
om te mogen zwemmen in open water
en kan 1000m zwemmen.